Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Barometr WHC – szczegóły

Zmiana średniego czasu oczekiwania na "gwarantowane" świadczenia zdrowotne w Polsce, a podmioty odpowiedzialne za zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych w poszczególnych okresach

Zmiany w czasie oczekiwania

Facebook