Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Świadczenia spoza koszyka – metodologia

Obszar Rankingu skupiający się na świadczeniach spoza koszyka świadczeń gwarantowanych zawiera zestawienie zgłoszonych i zebranych świadczeń, które są technologiami medycznymi o udowodnionej skuteczności w danym wskazaniu, często będąc tym samym innowacjami w konkretnej dziedzinie medycyny. Dotyczy to zarówno wyrobów medycznych, jak i leków.

Technologie medyczne zawarte w poszczególnych świadczeniach, podlegają rankingowaniu zgodnie z zasadami Evidence-Based Medicine, w oparciu o przeanalizowanie badań wskazujących na ich udowodnioną skuteczność, efektywność i bezpieczeństwo. Co więcej, ich ocena opiera się również na innowacyjności bądź skuteczności w porównaniu do powszechnie stosowanej alternatywnej terapii. Ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami wpływa na ilość punktów jaką dane świadczenie w Rankingu, może uzyskać.

Punkty te są zatem miarą niesprawiedliwości w ograniczeniu dostępu do świadczeń. Im wyższa wartość, tym ograniczenie to jest bardziej dotkliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa. Waga punktowa, jest wypadkową kryteriów oceny przyjętych przez WHC, do których należy wpływ na zdrowie publiczne oraz jednostki, siła interwencji, efektywność działania, niepewność oszacowań oraz cena świadczenia.

Obszar świadczeń spoza koszyka jest stale monitorowany oraz aktualizowany przy każdej zmianie wykazu leków refundowanych lub refundowanych wyrobów medycznych.

Facebook