Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Świadczenia w koszyku – metodologia

Ranking Problemów Pacjentów zawiera zestawienie zgłoszonych technologii medycznych, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, ale do których dostęp jest aktualnie, w mniejszym bądź większym stopniu, ograniczony. Im wyższa punktacja, tym ograniczenie dostępu jest bardziej niesprawiedliwe, w tym bardziej uciążliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa. Rejestr prowadzony jest przez Fundację WHC w oparciu o opinie grona specjalistów zajmujących się oceną technologii medycznych i ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy rankingują poszczególne zgłoszenia wg ściśle określonych kryteriów.

Ranking obejmuje procedury medyczne w ramach 44 dziedzin medycyny. Dostępność do tych świadczeń jest monitorowana w Rankingu WHC, na stałych zasadach minimum raz do roku, a w przypadku świadczeń ujętych także w Barometrze i OnkoBarometrze, trzy razy do roku. Wyniki przedstawiane są z perspektywy pacjenta i dotyczą czasu oczekiwania na dane świadczenie oraz jego cenę. Prezentowane średnie czasy oczekiwania wyznaczane są na losowej próbie co najmniej 6 świadczeniodawców publicznych z całej Polski dla każdego świadczenia zawartego w Rankingu. Również dla wszystkich problemów określono średni (miesięczny w ramach np. terapii, bądź leczenia długoterminowego, lub jednorazowy dla danej usługi, takiej jak operacja, wizyta u lekarza specjalisty, badanie itp.) koszt jaki musi ponieść pacjent pragnący skorzystać z danego świadczenia prywatnie oraz czas, w jakim to świadczenie zostanie udzielone.

Gdy dane dotyczące czasu oczekiwania oraz ceny świadczenia zostaną zebrane, karta trafia do konsultacji ekspertów którzy nadają punkty rankingujące w następujących kategoriach: wpływ na zdrowie publiczne i jednostki, efektywność oraz opłacalność interwencji względem alternatywnej terapii, stopień ograniczenia dostępu oraz niepewność oszacowań. Przypisane wartości za pomocą wzoru rankingującego informują o końcowej wadze punktowej. Wartości te są miarą niesprawiedliwości w ograniczeniu dostępu do świadczeń. Im wyższa wartość punktowa, tym ograniczenie to jest bardziej dotkliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa.

Facebook