Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 5

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

(ang. Guidelines of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy determining principles, conditions and organisational aspects of anaesthesiology and intensive therapy services)

Dziedzina medycyny: anestezjologia i intensywna terapia
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anestezjologia.org.pl%2Fdownload.php%3Ff%3D%3DYGZw5CVJlWQUB1Xl5mejlHd5d1LzEDMy8Sey9GdpN3bwVmcvEWakVWbv4iL&ei=gfnjUYS5EoOrPP3jgYgF&usg=AFQjCNEFuK-bxZN8iuHEkTsTxcZeoZxd3Q&sig2=EmHyAY-QckW41nCbuXmp9g&bvm=bv.48705608,d.ZWU&cad=rja

Ocena stanu zdrowia dorosłego pacjenta przed operacją nie-kardiochirurgiczną: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów

(ang. Preoperative evaluation of the adult patient undergoing non-cardiac surgery )

Dziedzina medycyny: anestezjologia i intensywna terapia
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Society of Anaesthesiology
www: www.euroanaesthesia.org/sitecore/Content/Education/Guidelines/Published%20guidelines/~/media/Files/Education/Guidelines/Polish%20version%20-%20ESA%20preoperative%20evaluation.ashx

Farmakologiczne leczenie bólu neuropatycznego

(ang. The pharmacological treatment of neuropathic pain)

Dziedzina medycyny: anestezjologia i intensywna terapia
Data publikacji: 2011
Instytucja: Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Jan Dobrogowski
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.viamedica.pl%2Fppn%2Farticle%2Fdownload%2F19892%2F15595&ei=O5z3UYSHJMS_PMzjgeAL&usg=AFQjCNGxkedqNmp24miuMp8b8uwTV8aIrA&sig2=5pbzBqVWzfo3hot4Zy7muQ&bvm=bv.49967636,d.ZWU&cad=rja

Facebook