Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 17

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Hiperfosfatemia w przewlekłej chorobie nerek: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów w 4 i 5 stadium przewlekłej choroby nerek

(ang. Hyperphosphataemia in chronic kidney disease: Management of hyperphosphataemia in patients with stage 4 or 5 chronic kidney disease)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14092/63034/63034.pdf

Wytyczne Kidney Disease Improving Global Outcomes dotyczące zapalenia kłębuszków nerkowych

(ang. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
www: www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/KDIGO-GN-Guideline.pdf

Leczenie anemii w przewlekłej chorobie nerek

(ang. Anaemia Management in Chronic Kidney Disease)

Dziedzina medycyny: hematologia i hematoonkologia, nefrologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Clinical Guideline Centre (NCGC)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13329/52851/52851.pdf

Dializa otrzewnowa w leczeniu schyłkowej niewydolności nerek

(ang. Peritoneal dialysis: Peritoneal dialysis in the treatment of stage 5 chronic kidney disease)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13524/55517/55517.pdf

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczące leków stymulujących erytropoezę

(ang. The Polish Society of Pediatric Nephrology position statement on erytropoiesis stimulating agents)

Dziedzina medycyny: nefrologia, pediatria
Data publikacji: 2011
Instytucja: Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
www: ptnfd.org/wp-content/uploads/2012/09/Stanowisko_PTNFD-ESA.pdf

Stanowisko Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii dotyczące stosowania ketoanalogów aminokwasów i roztworu aminokwasów w leczeniu niedożywienia i zapobieganiu mu u dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek

(ang. Position statement of the Board of the National Consultant in Nephrology concernig the use of aminoacids and the ketoanaloges in the prophylaxis and treatment of malnutrition in adult patients with chronic kidney disease)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii
www: www.nefroedu.pl/content/download/749/7495/file/Stosowanie%20ketoanalog%C3%B3w.pdf

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia ostrego niepowikłanego zapalenie pęcherza i odmiedniczkowego zapalenie nerek u kobiet: Aktualizacja 2010 Infectious Diseases Society of America oraz European Society for Microbiology and Infectious Diseases

(ang. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases)

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne, nefrologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Respiratory Society/European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
www: www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ESCMID_Library/2Medical_Guidelines/ESCMID_Guidelines/Clin_Infect_Dis-2011-Gupta-e103-20.pdf

Stanowisko dotyczące rozpoznawania oraz postępowania w przypadku niedożywienia dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek

(ang. Position statement of the Expert Panel on management of malnutrition in patients with chronic kidney disease)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
www: www.nefroedu.pl/content/download/722/7176/file/12_Rutkowski_Wytyczne_2010_2.pdf

Facebook