Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 23

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wskazówki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące metod pozyskiwania, opracowywania oraz oceny płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)

(ang. Recommendation of the Polish Respiratory Society for bronchoalveolar lavage (BAL) sampling, processing and analysis metho)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2011
Instytucja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
www: www.ptchp.org/UserAttachments/Files/Zalecenia%20BAL.pdf

Wytyczne dotyczące postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych u dorosłych-Podsumowanie

(ang. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections-Summary)

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne, choroby płuc
Data publikacji: 2011
Instytucja: European Respiratory Society/European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
www: www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ESCMID_Library/2Medical_Guidelines/ESCMID_Guidelines/Woodhead_et_al_CMI_Sep_2011_LRTI_GL_summary.pdf

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dzieci po 3. miesiącu życia-cz. 3. Aktualne (2011) wytyczne Pediatric Infectious Diseases Society oraz Infectious Diseases Society of America

(ang. The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older Than 3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America)

Dziedzina medycyny: choroby płuc, choroby zakaźne
Data publikacji: 2011
Instytucja: Pediatric Infectious Diseases Society/Infectious Diseases Society of America
www: cid.oxfordjournals.org/content/early/2011/08/30/cid.cir531.full.pdf+html

Przewlekła obturacyjna choroba płuc: Postępowanie w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u osób dorosłych w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej

(ang. Chronic obstructive pulmonary disease: Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2010
Instytucja: National Clinical Guidelines Centre (NCGC)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13029/49425/49425.pdf

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa – Rzeszów

(ang. Guidelines on diagnosis and treatment of cystic fibrosis)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2009
Instytucja: Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy
www: pcfs.pl/pobierz.php?i=8&hash=5e81

Stosowanie wziewnych kortykosteroidów w leczeniu przewlekłej astmy u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i więcej

(ang. Inhaled corticosteroids for the treatment of chronic asthma in adults and In children aged 12 years and over)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA138Guidance.pdf

Facebook