Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 18

Print selected

Guidelines details

Osteoporoza: ocena ryzyka wystąpienia złamań

(eng. Osteoporosis: assessing the risk of fragility fracture)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13857/60399/60399.pdf

Osteoporoza. Postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze. Wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

(eng. Osteoporosis. Prophylactic, diagnostic and therapeutic. Guidelines for primary care physicians)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: Polska Grupa Robocza
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.viamedica.pl%2Ffmr%2Farticle%2Fdownload%2F19701%2F15415&ei=Wt7wUdqPOcWqPP3cgbgM&usg=AFQjCNGV1rLqOevSozHWHTHzs1Cm-_KECg&sig2=UUZWf_51vEC7sBpyKqkigA&bvm=bv.49784469,d.ZWU&cad=rja

Międzynarodowe wytyczne dotyczące farmakologicznego leczenia bólu w zapaleniu stawów

(eng. Multinational evidence-based recommendations for pain management by pharmacotherapy in inflammatory arthritis: integrating systematic literature research and expert opinion of a broad panel of rheumatologists in the 3e Initiative)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: British Society for Rheumatology
www: rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/23/rheumatology.kes032.full.pdf+html

Wytyczne American College of Rheumatology dotyczące stosowania terapii niefarmakologicznej i farmakologicznej w chorobie zwyrodnieniowej stawów dłoni, biodra i kolana

(eng. American College of Rheumatology 2012 Recommendations for the Use of Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapies in Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: American College of Rheumatology
www: www.rheumatology.org/practice/clinical/guidelines/PDFs/ACR_OA_Guidelines_FINAL.pdf

Farmakologiczne leczenie łuszczycowego zapalenia stawów

(eng. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies )

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2011
Institution: European League Against Rheumatism (EULAR)
www: ard.bmj.com/content/71/1/4.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące diagnozy i postępowania w przypadku dny moczanowej i hiperurykemii

(eng. 2011 Recommendations for the Diagnosis and Management of Gout and Hyperuricemia)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2011
Institution: European League Against Rheumatism (EULAR)
www: www.lakehosting.com/mandel/Hamburger_GOUTsecure.pdf

Postępowanie lecznicze we wczesnym reumatoidalnym zapaleniu stawów

(eng. Management of early rheumatoid arthritis)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2011
Institution: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign123.pdf

Wytyczne dotyczące diagnozowania i postępowania leczniczego w przypadku osteoporozy występującej u kobiet po okresie menopauzalnym oraz u mężczyzn powyżej 50 roku życia w Wielkiej Brytanii

(eng. Guideline for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the age of 50 years in the UK)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2010
Institution: National Osteoporosis Guideline Group
www: www.shef.ac.uk/NOGG/NOGG_Pocket_Guide_for_Healthcare_Professionals.pdf

Wytyczne 2010 dotyczące diagnostyki i postępowania w przypadku osteoporozy w Kanadzie: podsumowanie

(eng. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2010
Institution: Canadian Medical Association
www: www.cmaj.ca/content/early/2010/10/12/cmaj.100771.full.pdf+html

Wytyczne British Society for Rheumatology oraz British Health Proffesionals in Rheumatology dotyczące postępowania w przypadku polimialgi reumatycznej

(eng. BSR and BHPR guidelines for the management of polymyalgia rheumatica)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2010
Institution: British Society for Rheumatology (BSR)/British Health Proffesionals (BHPR) In Rheumatology
www: rheumatology.oxfordjournals.org/content/49/1/186.full.pdf+html

Facebook