Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 6

Print selected

Guidelines details

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące opieki paliatywnej w przewlekłych chorobach płuc

(eng. Recommendations of Polish Respiratory Society for palliative care in chronic lung diseases)

Field of medicine: lung diseases, palliative medicine
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
www: www.ptchp.org/UserAttachments/07_Zalecenia.pdf

Stosowanie opioidów w opiece paliatywnej: bezpieczne i skuteczne przepisywanie silnych opioidów w leczeniu bólu u dorosłych pacjentów w opiece paliatywnej

(eng. Opioids in palliative care: safe and effective prescribing of strong opioids for pain in palliative care of adults)

Field of medicine: palliative medicine
Date of publication: 2012
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13745/59285/59285.pdf
Download:

Wytyczne dotyczące leczenia bólu w końcowej fazie życia u dorosłych pacjentów

(eng. General Palliative Care Guidelines for the Management of Pain at the End of Life in Adult Patients)

Field of medicine: palliative medicine
Date of publication: 2011
Institution: Guidelines and Audit Implementation Network (GAIN)
www: www.gain-ni.org/images/Uploads/Guidelines/Gain%20pain%20final.pdf

Paliatywna radioterapia klatki piersiowej u chorych na raka płuca

(eng. Palliative thoracic radiotherapy in lung cancer. An American Society for Radiation Oncology evidence-based clinical practice guideline)

Field of medicine: radiation oncology, palliative medicine
Date of publication: 2011
Institution: American Society for Radiation Oncology
www: download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1879-8500/PIIS1879850011000919.pdf

Wytyczne American College of Physicians dotyczące postępowania w przypadku bólu, duszności i depresji u pacjentów w końcowej fazie życia

(eng. Evidence-Based Interventions to Improve the Palliative Care of Pain, Dyspnea, and Depression at the End of Life: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians)

Field of medicine: palliative medicine
Date of publication: 2008
Institution: American College of Physicians
www: annals.org/data/Journals/AIM/20152/0000605-200801150-00009.pdf

Facebook