Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 11

Print selected

Guidelines details

Upadki: zapobieganie upadkom u osób starszych

(eng. Falls: assessment and prevention of falls in older people)

Field of medicine: geriatrics, orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14181/64088/64088.pdf

Osteoporoza. Postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze. Wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

(eng. Osteoporosis. Prophylactic, diagnostic and therapeutic. Guidelines for primary care physicians)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: Polska Grupa Robocza
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.viamedica.pl%2Ffmr%2Farticle%2Fdownload%2F19701%2F15415&ei=Wt7wUdqPOcWqPP3cgbgM&usg=AFQjCNGV1rLqOevSozHWHTHzs1Cm-_KECg&sig2=UUZWf_51vEC7sBpyKqkigA&bvm=bv.49784469,d.ZWU&cad=rja

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

(eng. Prevention, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, other
Date of publication: 2012
Institution: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)/Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF)/Europejska Federacja Towarzystw Ortopedycznych (EFORT)
www: www.osteoporoza.pl/attachments/1665_Zasady_OTR_1_2012.pdf

Wytyczne dotyczące leczenia nadłykciowego złamania kości ramiennej u dzieci

(eng. The treatment of pediatric supracondylar humerus fractures; evidence-based guideline and evidence report)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: American Academy of Orthopaedic Surgeons
www: www.aaos.org/research/guidelines/SupracondylarFracture/SupConFullGuideline.pdf

Postępowanie dotyczące złamania szyjki kości udowej u osób dorosłych

(eng. The management of hip fracture in adults)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, medical rehabilitation
Date of publication: 2011
Institution: National Clinical Guideline Centre (NCGC)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13489/54918/54918.pdf

Diagnoza i leczenie osteochondrozy rozwarstwiającej

(eng. The diagnosis and treatment of osteochondritis dissecans)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2010
Institution: American Academy of Orthopaedic Surgeons
www: www.aaos.org/research/guidelines/OCD_guideline.pdf

Wytyczne dotyczące rozpoznania okołoprotezowego zapalenia stawu biodrowego i kolanowego

(eng. The diagnosis of periprosthetic joint infections of the hip and knee:Guideline and evidence report)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2010
Institution: American Academy of Orthopaedic Surgeons
www: www.aaos.org/Research/guidelines/PJIguideline.pdf

Postępowanie w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa-aktualizacja zaleceń ASAS/EULAR 2010

(eng. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis )

Field of medicine: rheumatology, orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2010
Institution: The European League against Rheumatism (EULAR)/Assessment in Ankylosing Spondylitis International Society
www: ard.bmj.com/content/70/6/896.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące leczenia ostrych i przewlekłych zaburzeń związanych z urazami kręgów szyjnych

(eng. Clinical guidelines for best practice management of acute and chronic whiplash-associated disorders)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2009
Institution: Trauma and Injury Recovery (Australia)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cp112.pdf

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku złamań szyjki kości udowej u osób starszych

(eng. Management of hip fracture in older people)

Field of medicine: orthopaedics and traumatology, geriatrics
Date of publication: 2009
Institution: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign111.pdf

Facebook