Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 64

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Fingolimod w leczeniu wysoce aktywnej rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego

(ang. Fingolimod for the treatment of highly active relapsing–remitting multiple sclerosis)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12170/58500/58500.pdf

Wytyczne dotyczące leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi

(ang. Practice guideline for the treatment of patients With Major Depressive Disorder)

Dziedzina medycyny: psychiatria, neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Psychiatric Association
www: psychiatryonline.org/pdfaccess.ashx?ResourceID=243261&PDFSource=6

Bezsenność, parasomnie i zaburzenia rytmu okołodobowego – leczenie zgodne z zasadami EBM. Stanowisko British Association for Psychopharmacology

(ang. British Association for Psychopharmacology consensus statement on evidence-based treatment of insomnia, parasomnias and circadian rhythm disorders)

Dziedzina medycyny: psychiatria, neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: British Association for Psychopharmacology
www: www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Sleep_Guidelines.pdf

Wytyczne dotyczące stosowania terapii zajęciowej dla osób z chorobą Parkinsona

(ang. Occupational Therapy for people with Parkinson’s; Best Practice Guidelines)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: College of Occupational Therapists
www: www.parkinsons.org.uk/pdf/OTParkinsons_guidelines.pdf

Znaczenie obrazowania dyfuzji i perfuzji RM w rozpoznawaniu świeżego udaru niedokrwiennego-omówienie wytycznych American Academy of Neurology

(ang. The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute ischemic stroke. Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology)

Dziedzina medycyny: neurologia, radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Academy of Neurology
www: www.aan.com/globals/axon/assets/8469.pdf

Wytyczne American Osteopathic Association dotyczące manipulacji osteopatycznej u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

(ang. American Osteopathic Association Guidelines for Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) for Patients With Low Back Pain)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Osteopathic Association
www: www.jaoa.org/content/110/11/653.full.pdf

Postępowanie w przypadku przemijającej utraty przytomności (omdleń) u dorosłych i młodzieży

(ang. Transient loss of consciousness (blackouts) management in adults and young people)

Dziedzina medycyny: kardiologia, neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: National Clinical Guideline Centre for Acute and Chronic Conditions
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13111/50432/50432.pdf

Facebook