Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 64

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Znaczenie obrazowania dyfuzji i perfuzji RM w rozpoznawaniu świeżego udaru niedokrwiennego-omówienie wytycznych American Academy of Neurology

(ang. The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute ischemic stroke. Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology)

Dziedzina medycyny: neurologia, radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Academy of Neurology
www: www.aan.com/globals/axon/assets/8469.pdf

Wytyczne American Osteopathic Association dotyczące manipulacji osteopatycznej u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

(ang. American Osteopathic Association Guidelines for Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) for Patients With Low Back Pain)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Osteopathic Association
www: www.jaoa.org/content/110/11/653.full.pdf

Postępowanie w przypadku przemijającej utraty przytomności (omdleń) u dorosłych i młodzieży

(ang. Transient loss of consciousness (blackouts) management in adults and young people)

Dziedzina medycyny: kardiologia, neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: National Clinical Guideline Centre for Acute and Chronic Conditions
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13111/50432/50432.pdf

Europejskie wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia dorosłych z ADHD: The European Network Adult ADHD

(ang. European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: The European Network Adult ADHD
www: www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-244X-10-67.pdf

Postępowanie w leczeniu choroby dwubiegunowej afektywnej

(ang. Management of Bipolar Disorder in Adults (BD))

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: Veterans Health Administration (VHA) and the Department of Defense
www: www.healthquality.va.gov/bipolar/bd_305_full.pdf

Optymalne postępowanie kliniczne u dzieci leczonych dietą ketogeniczną

(ang. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet)

Dziedzina medycyny: neurologia, pediatria
Data publikacji: 2009
Instytucja: International Ketogenic Diet Study Group
www: www.ketocal.de/img/de_s103/file_5_/Leitlinie_englisch.pdf

Postępowanie w przypadku deficytu uwagi oraz zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży

(ang. Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people)

Dziedzina medycyny: pediatria, neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign112.pdf

Kluczowe interwencje w leczeniu i postępowaniu leczniczym w schizofrenii u osób dorosłych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej

(ang. Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG82FullGuideline.pdf

Depresja: Wytyczne NICE dotyczące postępowania leczniczego w depresji u dorosłych

(ang. Depression: The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults)

Dziedzina medycyny: neurologia, psychiatria
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12329/45896/45896.pdf

Postępowanie lecznicze dotyczące pogranicznego zaburzenia osobowości

(ang. Borderline Personality Disorder: treatment and management)

Dziedzina medycyny: psychiatria, neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12125/43045/43045.pdf

Facebook