Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 64

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne dotyczące leczenia depresji u dorosłych z przewlekłymi problemami zdrowotnymi

(ang. Depression in adults with a chronic physical health problems)

Dziedzina medycyny: neurologia, psychiatria
Data publikacji: 2010
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12327/45913/45913.pdf

Wytyczne European Federtion of Neurological Societies dotyczące rozpoznania i leczenia Alzheimera

(ang. European Federtion of Neurological Societies guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Federation of Neurological Societies
www: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1331.2010.03040.x/pdf

Wytyczne dotyczące leczenia pacjentów z chorobą dwubiegunową afektywną: aktualizacja 2009

(ang. Guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2009)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT)/International Society for Bipolar Disorders (ISBD)
www: www.canmat.org/resources/CANMAT%20Bipolar%20Disorder%20Guidelines%20-2009%20Update.pdf

Optymalne postępowanie kliniczne u dzieci leczonych dietą ketogeniczną

(ang. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet)

Dziedzina medycyny: neurologia, pediatria
Data publikacji: 2009
Instytucja: International Ketogenic Diet Study Group
www: www.ketocal.de/img/de_s103/file_5_/Leitlinie_englisch.pdf

Postępowanie w przypadku deficytu uwagi oraz zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży

(ang. Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people)

Dziedzina medycyny: pediatria, neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign112.pdf

Kluczowe interwencje w leczeniu i postępowaniu leczniczym w schizofrenii u osób dorosłych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej

(ang. Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG82FullGuideline.pdf

Depresja: Wytyczne NICE dotyczące postępowania leczniczego w depresji u dorosłych

(ang. Depression: The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults)

Dziedzina medycyny: neurologia, psychiatria
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12329/45896/45896.pdf

Facebook