Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 23

Print selected

Guidelines details

Wytyczne diagnozy, rozpoznawia oraz leczenia astmy, 2007 USA

(eng. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma 2007)

Narodowy program edukacji i prewencji astmy, zainicjował  w 2007 roku, dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI), powstanie raportu opartego na bazie opinii ekspertów, przeglądów systematycznych światowej literatury naukowej, skupiającego się między innymi na prewencji, monitorowaniu, rozpoznawaniu oraz farmakologicznym leczeniu astmy.

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2007
Institution: National Heart, Lung, and Blood Institute
www: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf
Download:
Details

Narodowy program edukacji i prewencji astmy, zainicjował  w 2007 roku, dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI), powstanie raportu opartego na bazie opinii ekspertów, przeglądów systematycznych światowej literatury naukowej, skupiającego się między innymi na prewencji, monitorowaniu, rozpoznawaniu oraz farmakologicznym leczeniu astmy.

Stosowanie omalizumabu w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej

(eng. Omalizumab for severe persistent allergic asthma)

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2007
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11894/38392/38392.pdf

Facebook