Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Print selected

Guidelines details

Wytyczne Kidney Disease Improving Global Outcomes dotyczące zapalenia kłębuszków nerkowych

(eng. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2012
Institution: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
www: www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/KDIGO-GN-Guideline.pdf

Astma: rozpoznawanie i leczenie. Standardy Brytyjskie, 2012

(eng. British Guideline on the Management of Asthma A national clinical guideline)

Aktualne brytyjskie wytyczne prezentują najbardziej rekomendowane standardy w rozpoznawaniu i leczeniu astmy.  Przeznaczone są one zarówno dla osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dla dzieci i młodzieży.

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2012
Institution: The British Thoracic Society
www: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign101.pdf
Download:
Details

Aktualne brytyjskie wytyczne prezentują najbardziej rekomendowane standardy w rozpoznawaniu i leczeniu astmy.  Przeznaczone są one zarówno dla osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dla dzieci i młodzieży.

Wytyczne The Endocrine Society dotyczące zaburzeń czynności tarczycy u kobiet w okresie ciąży i po porodzie

(eng. Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline)

Field of medicine: endocrinology, obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: The Endocrine Society
www: www.endo-society.org/guidelines/upload/Thyroid-Exec-Summ.pdf

Wytyczne American Association of Blood Banks dotyczące transfuzji czerwonych krwinek

(eng. Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB)

Field of medicine: hematology and hemato-oncology
Date of publication: 2012
Institution: American Association of Blood Banks
www: annals.org/article.aspx?articleid=1103943

Aktualizacja wytycznych American College of Cardiology Foundation oraz American Heart Association dotyczących leczenia pacjentów z niestabilną dławicą piersiową/zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST

(eng. 2012 ACCF/AHA Focused Update of the Guideline for the Management of Patients With Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial Infarction (Updating the 2007 Guideline and Replacing the 2011 Focused Update))

Field of medicine: cardiology
Date of publication: 2012
Institution: American College of Cardiology Foundation/American Heart Association
www: content.onlinejacc.org/data/Journals/JAC/24742/06004.pdf

Osteoporoza: ocena ryzyka wystąpienia złamań

(eng. Osteoporosis: assessing the risk of fragility fracture)

Field of medicine: rheumatology
Date of publication: 2012
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13857/60399/60399.pdf

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy

(eng. Guidelines on the management of urinary incontinence in children at night)

Field of medicine: pediatrics, pediatric urology
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej/Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
www: www.pedhemat.wroclaw.pl/ptp/images/zalaczniki/Zalecenia_Moczenie%202012.pdf

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii-luty2012

(eng. Guidelines of Polish Society of Anesthesiology and Intensive Care on setting the rules of qualification and admission criteria to the Intensive Care Unit)

Field of medicine:
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
www: http://www.anestezjologia.org.pl/news,main,81.html

Facebook