Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 106

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Zalecenia w zakresie zastosowania badań pozytonowej emisyjnej tomografii w onkologii

(ang. Recommendations for the use of positron emission tomography in oncology)

Dziedzina medycyny: onkologia, chirurgia onkologiczna
Data publikacji: 2011
Instytucja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne/Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej/Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
www: ptok.pl/content/download/3365/34675/file/Zalecenia%20dot.%20PET%20Nowotwory%201-2011_1.pdf

Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo−naczyniowych w raku piersi

(ang. Recommendations of National Team of Cardiologic and Oncologic Supervision on cardiologic safety of patients with breast cancer. The prevention and treatment of cardiovascular complications in breast cancer)

Dziedzina medycyny: kardiologia, onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: Krajowy Zespół Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kardiologiapolska.pl%2Fdarmowy_pdf.phtml%3Findeks%3D115%26indeks_art%3D2877%26VSID%3Drszfprzc&ei=s1mvUPzaJvT64QTIroGoDA&usg=AFQjCNEFVwpJAVsO6lCJ-JX1iSnRMJgUvA&s

Rak jelita grubego: Diagnoza i leczenie

(ang. Colorectal cancer: the diagnosis and management of colorectal cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13597/56957/56957.pdf

Wytyczne American Society of Clinical Oncology dotyczące stosowania chemioterapii w czwartym stadium niedrobnkokomórkowego raka płuc

(ang. American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non–Small-Cell Lung Cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/27/36/6251.full.pdf

Wytyczne American Society of Clinical Oncology dotyczące uzupełniającej ablacji jajników u kobiet we wczesnym stadium inwazyjnego raka piersi występującym w okresie przed menopauzalnym

(ang. American Society of Clinical Oncology Endorsement of the Cancer Care Ontario Practice Guideline on Adjuvant Ovarian Ablation in the Treatment of Premenopausal Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/early/2011/09/06/JCO.2011.36.4950.full.pdf

Aktualizacja wytycznych American Society of Clinical Oncology dotyczących roli środków modyfikujących stosowanych w przerzutowym raku piersi

(ang. American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on the Role of Bone-Modifying Agents in Metastatic Breast Cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: www.asco.org/ASCO/Downloads/Cancer%20Policy%20and%20Clinical%20Affairs/Clinical%20Affairs%20%28derivative%20products%29/Bisphos%20Breast/Full%20BMA%20Gline%20U5209.pdf

Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania leczniczego w raku jelita grubego

(ang. Diagnosis and management of colorectal cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign126.pdf

Rak jajnika: Rozpoznanie i wstępne leczenie

(ang. Ovarian cancer: The recognition and initial management of ovarian cancer)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13464/54194/54194.pdf

Pierwotny rak piersi: Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnozy i leczenia

(ang. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v9.full.pdf+html

Facebook