Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 106

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnostyki i leczenia wczesnego stadium (bez przerzutów) niedrobno komórkowego raka płuca

(ang. Early stage and locally advanced (non-metastatic) non-small-cell lung cancer: European Society for Medical Oncology Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v103.full.pdf+html

Wytyczne American Society of Hematology/American Society of Clinical Oncology dotyczące stosowania epoetyny i darbepoetyny u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową

(ang. American Society of Hematology/American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update on the use of epoetin and darbepoetin in adult patients with cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia, hematologia i hematoonkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Society of Hematology/American Society of Clinical Oncology
www: bloodjournal.hematologylibrary.org/content/early/2010/10/25/blood-2010-08-300541.full.pdf+html

Glejak złośliwy: Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnozy i leczenia

(ang. High-grade malignant glioma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v190.full.pdf+html

Rak prostaty: Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnostyki i leczenia

(ang. Prostate cancer: European Society for Medical Oncology Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v129.full.pdf+html

Kardiotoksyczność leków stosowanych w chemioterapii i popromienne uszkodzenie serca. Zalecenia European Society for Medical Oncology

(ang. Cardiotoxicity of chemotherapeutic agents and radiotherapy-related heart disease: ESMO Clinical Practice Guidelines)

Dziedzina medycyny: onkologia, kardiologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology (ESMO)
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v277.full.pdf+html

Rak płaskonabłonkowy w obrębie głowy i szyi: Wytyczne EHNS -ESMO dotyczące diagnostyki i leczenie

(ang. Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v184.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące wykrywania raka płaskonabłonkowego jamy ustnej

(ang. Evidence-based clinical recommendations regarding screening for oral squamous cell carcinomas)

Dziedzina medycyny: stomatologia, onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Dental Association
www: jada.ada.org/content/141/5/509.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku mięsaków tkanek miękkich

(ang. Guidelines for the Management of Soft Tissue Sarcomas)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: British Sarcoma Group
www: downloads.hindawi.com/journals/srcm/2010/506182.pdf

Wytyczne American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists dotyczące badań immunohistochemicznych receptorów estrogenowych i progesteronowych w raku piersi

(ang. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Immunohistochemical Testing of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists
www: jco.ascopubs.org/content/28/16/2784.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące raka gruczołu krokowego, wersja skrócona

(ang. Guidelines on Prostate Cancer)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: Opracował dr n. med. Roman Sosnowski w oparciu o „Guidelines on Prostate Cancer” European Assotiation of Urology 2010
www: www.mezczyzna45plus.pl/g2/2011_09/5c834e071c07c8ad2a62d4e1914b11db.pdf

Facebook