Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Natalizumab stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z wysoce aktywną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

(ang. Natalizumab for the treatment of adults with highly active relapsing–remitting multiple sclerosis)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11822/36136/36136.pdf

Stosowanie omalizumabu w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej

(ang. Omalizumab for severe persistent allergic asthma)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11894/38392/38392.pdf

Aktualizacja wytycznych American Society of Clinical Oncology dotyczących stosowania bisfosfonianów w leczeniu szpiczaka mnogiego

(ang. American Society of Clinical Oncology 2007 ;Clinical Practice Guideline Update on the Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/25/17/2464.full.pdf+html

Rola stentów przełyku w łagodnych i złośliwych chorobach nowotworowych

(ang. Role of Esophageal Stents in Benign and Malignant Diseases)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American College of Gastroenterology
www: s3.gi.org/physicians/guidelines/EsophagealStents.pdf

Wytyczne dotyczące postępowania leczniczego w przypadku nietrzymania stolca u dorosłych

(ang. Faecal incontinence. The management of faecal incontinence in adults)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG49NICEGuidance.pdf

Wytyczne American College of Gastroenterology dotyczące postępowania leczniczego w zakażeniach Helicobacter pylori

(ang. American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American College of Gastroenterology
www: s3.gi.org/physicians/guidelines/ManagementofHpylori.pdf

Facebook