Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 106

Print selected

Guidelines details

Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnozowania i leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc z przerzutami

(eng. Metastatic non-small-cell lung cancer: European Society for Medical Oncology Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow up)

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2011
Institution: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v116.full.pdf+html

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty

(eng. Guidelines for kidney cancer, bladder and prostate cancer for primary care physicians and occupational physicians)

Field of medicine: oncology, urology
Date of publication: 2011
Institution: Ministerstwo Zdrowia
www: www.mezczyzna45plus.pl/g2/2011_12/2dd56bea5c858274f8f70c52903b70e2.pdf
Download:

Diagnostyka i leczenie raka płuc

(eng. Lung cancer: The diagnosis and treatment of lung cancer)

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2011
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13465/54199/54199.pdf

Nowotwory układu moczowo-płciowego

(eng. Tumors of the urogenital system)

Field of medicine: oncology, urology
Date of publication: 2011
Institution: Redakcja: Andrzej Stelmach, Piotr Potemski Zespół autorski: Andrzej Stelmach, Piotr Potemski, Andrzej Borówka, Piotr L. Chłosta, Tomasz Demkow, Jacek Fijuth, Janusz Jaszczyński, Piotr J. Wysock
www: onkologia.zalecenia.med.pl/tom1/ptok_2011___07_Nowotwory_ukladu_moczowo_plciowego.pdf

Wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące postępowania w przypadku bólu nowotworowego

(eng. Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines)

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2011
Institution: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/22/suppl_6/vi69.full.pdf+html

Wytyczne Humber and Yorkshire Coast Cancer Network dotyczące postępowania leczniczego u dorosłych pacjentów z miękkimi guzami tkanek oraz z mięsakami

(eng. Humber and Yorkshire Coast Cancer Network Guidelines for the Management of Adult Patients with Soft Tissue Tumours & Sarcomas )

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2011
Institution: Humber and Yorkshire coast Cancer Network
www: www.sarkomkonferenz.de/index.php/component/docman/doc_download/31-hyccn-sarcoma-guidelines-march-2011-v17.

Wytyczne European Association for the Study of the Liver I European Organization for Research and Treatment of Cancer dotyczące postępowania w przypadku raka wątrobowokomórkowego

(eng. EASL–EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma)

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2011
Institution: European Association for the Study of the Liver (EASL)/ European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
www: www.easl.eu/assets/application/files/d38c7689f123edf_file.pdf

Zalecenia w zakresie zastosowania badań pozytonowej emisyjnej tomografii w onkologii

(eng. Recommendations for the use of positron emission tomography in oncology)

Field of medicine: oncology, surgical oncology
Date of publication: 2011
Institution: Polskie Towarzystwo Onkologiczne/Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej/Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
www: ptok.pl/content/download/3365/34675/file/Zalecenia%20dot.%20PET%20Nowotwory%201-2011_1.pdf

Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo−naczyniowych w raku piersi

(eng. Recommendations of National Team of Cardiologic and Oncologic Supervision on cardiologic safety of patients with breast cancer. The prevention and treatment of cardiovascular complications in breast cancer)

Field of medicine: cardiology, oncology
Date of publication: 2011
Institution: Krajowy Zespół Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kardiologiapolska.pl%2Fdarmowy_pdf.phtml%3Findeks%3D115%26indeks_art%3D2877%26VSID%3Drszfprzc&ei=s1mvUPzaJvT64QTIroGoDA&usg=AFQjCNEFVwpJAVsO6lCJ-JX1iSnRMJgUvA&s

Facebook