Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Padaczka: diagnoza i postępowanie lecznicze u dorosłych i dzieci w opiece podstawowej i specjalistycznej

(ang. The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13635/57784/57784.pdf

Wytyczne American College of Radiology oraz Society for Pediatric Radiology dotyczące stosowania wewnątrznaczyniowych środków kontrastowych

(ang. ACR–SPR practice guideline for the use of intravascular contrast media)

Dziedzina medycyny: radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2012
Instytucja: American College of Radiology/Society For Pediatric Radiology
www: www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/IV_Contrast.pdf

Wytyczne European Association for the Study of the Liver dotyczące postępowania leczniczego w przypadku choroby alkoholowej wątroby

(ang. EASL Clinical Practical Guidelines: Management of Alcoholic Liver Disease)

Dziedzina medycyny: choroby wewnętrzne
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association for the Study of the Liver (EASL)
www: www.easl.eu/assets/application/files/5e1b5512fb2cabb_file.pdf

Zapobieganie zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień. Aktualne (2012) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

(ang. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP))

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
www: www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76050

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

(ang. Prevention, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures)

Dziedzina medycyny: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, inne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)/Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF)/Europejska Federacja Towarzystw Ortopedycznych (EFORT)
www: www.osteoporoza.pl/attachments/1665_Zasady_OTR_1_2012.pdf

Zalecenie grupy roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT

(ang. Guidelines of working group of Polish Society of Anesthetic and Intensive Care Nurses on oral care in adults treated in Intensive Care Unit)

Dziedzina medycyny: pielęgniarstwo
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
www: www.ptpaio.pl/dokumenty/gruparobocza-jamaustna.pdf

Wytyczne dotyczące raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę właściwą oraz raka uogólnionego

(ang. Guidelines on Bladder Cancer Muscle-invasive and Metastatic)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association of Urology (EAU)
www: www.uroweb.org/gls/pdf/07_Bladder%20Cancer_LR%20II.pdf

Facebook