Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne American College of Radiology oraz Society for Pediatric Radiology dotyczące stosowania wewnątrznaczyniowych środków kontrastowych

(ang. ACR–SPR practice guideline for the use of intravascular contrast media)

Dziedzina medycyny: radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2012
Instytucja: American College of Radiology/Society For Pediatric Radiology
www: www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/IV_Contrast.pdf

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii-luty2012

(ang. Guidelines of Polish Society of Anesthesiology and Intensive Care on setting the rules of qualification and admission criteria to the Intensive Care Unit)

Dziedzina medycyny:
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
www: http://www.anestezjologia.org.pl/news,main,81.html

Wytyczne European Association for the Study of the Liver dotyczące postępowania leczniczego w przypadku choroby alkoholowej wątroby

(ang. EASL Clinical Practical Guidelines: Management of Alcoholic Liver Disease)

Dziedzina medycyny: choroby wewnętrzne
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association for the Study of the Liver (EASL)
www: www.easl.eu/assets/application/files/5e1b5512fb2cabb_file.pdf

Zapobieganie zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień. Aktualne (2012) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

(ang. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP))

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
www: www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76050

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

(ang. Prevention, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures)

Dziedzina medycyny: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, inne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)/Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF)/Europejska Federacja Towarzystw Ortopedycznych (EFORT)
www: www.osteoporoza.pl/attachments/1665_Zasady_OTR_1_2012.pdf

Zalecenie grupy roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT

(ang. Guidelines of working group of Polish Society of Anesthetic and Intensive Care Nurses on oral care in adults treated in Intensive Care Unit)

Dziedzina medycyny: pielęgniarstwo
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
www: www.ptpaio.pl/dokumenty/gruparobocza-jamaustna.pdf

Wytyczne dotyczące raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę właściwą oraz raka uogólnionego

(ang. Guidelines on Bladder Cancer Muscle-invasive and Metastatic)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association of Urology (EAU)
www: www.uroweb.org/gls/pdf/07_Bladder%20Cancer_LR%20II.pdf

Facebook