Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dzieci, młodzieży i dorosłych

(ang. Hepatitis B (chronic): Diagnosis and management of chronic hepatitis B in children, young people and adults)

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14191/64234/64234.pdf

Zachowanie antyspołeczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży: rozpoznanie, interwencja i postępowanie

(ang. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition, intervention and management)

Dziedzina medycyny: pediatria
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14116/63310/63310.pdf

Rak prostaty: Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Wersja 1. 2013

(ang. Prostate cancer: National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines (NCCN) Version 1. 2013)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
www: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf

Hiperfosfatemia w przewlekłej chorobie nerek: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów w 4 i 5 stadium przewlekłej choroby nerek

(ang. Hyperphosphataemia in chronic kidney disease: Management of hyperphosphataemia in patients with stage 4 or 5 chronic kidney disease)

Dziedzina medycyny: nefrologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14092/63034/63034.pdf

Fobia społeczna: rozpoznanie, ocena, leczenie

(ang. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment)

Dziedzina medycyny: pediatria, psychiatria
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14168/63868/63868.pdf

Przewlekła białaczka szpikowa

(ang. Chronic Myelogenous Leukemia)

Dziedzina medycyny: hematologia i hematoonkologia, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
www: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cml.pdf

Facebook